Ikoner

 

Ikon betyder billede og er oprindeligt brugt om billeder af hellige personer eller begivenheder typisk udformet på trætavler. I dag bruges begrebet "ikon" i en langt videre betydning, strækkende sig fra de små billeder på vores computerskærm til personer, der enten i levende live eller efter deres død opfattes som et ikon, altså et forbillede for andre.

 

Min fascination ved ikoner er mange år gammel. Den fik ny næring gennem i alt ca. 5 måneders ophold i Rusland i perioden maj 2003 - oktober 2004, hvor jeg havde rig lejlighed til at se fremragende eksempler på klassisk russisk ikonkunst.
I Danmark beskæftiger flere sig med fremstilling af ikoner. Også disse moderne ikoner har været en inspirationskilde for mig.

 

Mit arbejde med ikoner, der for alvor tog sin begyndelse i starten af 2005, baserer sig på relativt enkle teknikker. Jeg følger i vid udstrækning den klassiske ikontradition, dvs. arbejder på trætavler. Udformningen af de enkelte ikoner er resultatet af en kreativ proces, der typisk tager sit udgangspunkt i tanker eller følelser initieret af oplevelser jeg har eller ting jeg ser. Emner og genstande, jeg falder over på min vej, kan her være den udløsende faktor, hvor jeg ser dem inkorporeret i en ikonsammenhæng, der for mig har en helt speciel symbolik.

 

Fremstillingen af mine ikoner er en kreativ proces af nærmest meditativ karakter, der giver mig en dyb indre ro og glæde.

 

se eksempler på mine ikoner