Personlige ikoner

Ikoner er ikke blot noget, vi finder i kirkerne. Traditionelt har også hjemmet haft sine ikoner, ligesom personlige ikoner er velkendte. Disse personlige ikoner var noget et barn fik ved sin dåb, og denne personlige ikon, skytsikon, fulgte personen gennem hele livet helt frem til begravelsen. Disse ikoner blev opfattet som strengt personlige og kunne ikke sælges eller for den sags skyld tilintetgøres. Det fortælles at personlige ikoner, der efter generationers brug var opslidte, blev lagt i floden og ført bort med strømmen.

 

En personlig ikon i dag, kan f.eks. være en visualisering af vores individuelle intention eller mission her i tilværelsen, der så til stadighed kan være os for øje og erindre os om, hvad det er, der er vores ledestjerne eller retning her i livet. Hvad er det jeg stræber efter? Hvad er det, der giver mig en dyb indre tilfredshed?
En personlig ikon kunne også, som i den gamle russiske tradition, være en gave i forbindelse med f.eks. dåb, eller andre personlige højtider.

 

Mit arbejde med personlige ikoner baserer sig på samme kreative proces som gør sig gældende ved udformningen af mine "egne" ikoner, blot med den forskel, at jeg får præsenteret tanker og ideer til udformningen fra en ekstern kilde.

Arbejdet med og udformningen af personlige ikoner kan også inddrages i forskellige kursussammenhænge, hvor den enkelte deltager laver sin egen ikon med passende hjælp og vejledning.

 

Kontakt mig for nærmere oplysninger om fremstilling af personlige ikoner